Ladda ner vår PDF för att läsa mer om vår process och hur vi kan hjälpa dig.

Nybygge eller renovering? Funderar du på att uppgradera den viktigaste delen av ditt liv?

Vi gör resan med dig och hjälper dig på vägen.

Oavsett om du gör det genom att uppgradera ditt nuvarande hem, eller om du vill bygga nytt från grunden, så är BoArt. rätt partner för dig. Vi hjälper till med planering, logistik, tillstånd och naturligtvis designen. Ditt nya hem väntar på dig, kontakta oss för att ta steget.

Vi tar hand om projekt antingen på full- eller del- entreprenad, vi rekommenderar full entreprenad då detta innebär att vi tar fullt ansvar för alla delar, hela vägen.

Ett kontrakt, en betalningsplan, en tidsplan.

Vi tar ansvar för alla underleverantörer, vi projektleder och ser till att leveransen sker på utsatt tid. Genom att ha 1 avtalspart får du full kontroll över ditt nya hem. Vi delar in resan i tre steg:

1. Planering

mer information

I planeringsfasen definierar vi er vision och bryter ner den i konkreta delar och steg – hustyp, materialval, ritningar, inredningsval som ligger till grund för offerten. I denna process är du i goda händer, vi har lång erfarenhet av dessa steg och kommer att leda dig genom planeringen och översätta er vision till ett vackert hem. Och när formalia som köpeavtal och bygglovsansökan är på plats går vi vidare till projekteringen.

2. Projektering

mer information

I projekteringsfasen går vi tillsammans djupare i inredningsval, tar fram detaljerade ritningar för kök och el och tar de slutgiltiga besluten om hur ert hem ska utformas. Nu kommer du att veta exakt vad ditt nya hem kommer att kosta och när det kommer att stå färdigt. Denna fas avslutas med att vi tar fram det slutliga avtalet och vi tillsammans med er har ett tekniskt samråd med kommunen och får ett startbesked.

3. Konstruktion

mer information

Under konstruktionsfasen kommer vi att löpande ha byggmöten för att se till att ni är delaktiga i processen och att vi har en tydlig dialog hela vägen. Konstruktionsfasen avslutas med kontroll- och slutbesiktning, sen är ert hus redo för inflyttning. Grattis till ert nya hem :)

Kontakt

fyll i formuläret så kontaktar vi dig*obligatoriska fält

Grattis till ditt nya hem!